Серия с висока мощност

  • The Peltier coolers in Aurin High-Power Thermoelectric Module series

    Охладителите на Пелтие от серията термоелектрически модули с висока мощност Aurin

    Охладителите на Пелтие от серията термоелектрически модули с висока мощност на Aurin са проектирани да увеличат максимално капацитета на термопомпене.Тези едностепенни TEC позволяват увеличен капацитет на охлаждане и ефективност при стандартен отпечатък на термоелектрически охладител.Високата плътност на охлаждане на тези охладители на Пелтие позволява високопроизводителни топлообменници в по-малки, по-ефективни размери.