Серия термоелектрически генератори TEG

  • TEG thermoelectric generator series

    Серия термоелектрически генератор TEG

    „Термогенераторният модул” е в състояние да генерира електрическа енергия от всякакъв вид температурна разлика от безжичен мониторинг с микроенергия до мащабно оползотворяване на отпадъчната топлина.Термоелектрическият модул ще генерира постоянен ток, докато има температурна разлика в модула.Колкото повече енергия ще се генерира, когато температурната разлика в модула стане по-голяма и ефективността на преобразуването на топлинната енергия в електричество ще се увеличи.Модулът е залепен с графитен лист с висока топлопроводимост от двете му страни на керамичните плочи, за да осигури ниско контактно термично съпротивление, следователно не е необходимо да нанасяте термична грес или друга топлопреносна смес, когато инсталирате модула.Графитният лист може да работи добре при изключително висока температура.AURIN предоставя различни модули за термогенериране, които отговарят на нуждите на вашето приложение. Максималната температура може да бъде 280℃.Наличен е персонализиран размер.