Многослойна серия TEN

  • Multi-stage modules – EN multilayer series

    Многостепенни модули – многослойна серия EN

    Многостепенните модули се използват за приложения, които се нуждаят от температура под точката на замръзване, като CCD, оптичен сензор и др.
    Многостепенният модул му позволява да прави по-голяма температурна разлика (ΔT) чрез припокриване на етапа на модулите.По-ниска температура може да се получи чрез използване на ефективни горещо ковани елементи.Най-много етапи, които можем да направим е 6.